وزارت مالیه نشست سام را برای افغانستان پر دستاورد می خواند

وزارت مالیه نشست سام را در کابل برای حکومت افغانستان پر دستاورد می خواند. کابل (روز شنبه ۱۴سنبله/شهریور) شاهد نشست سام یا کشورهای کمک دهنده به افغانستان بود. در این نشست حکومت افغانستان برمبنای تعهدات خود در نشست لندن و توکیو، دستاور های خود را به مقام های بلند پایه کشورهای کمک کننده به افغانستان ارایه کرد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور می گوید که فعالیت حکومت افغانستان در ده ماه گذشته از سوی کشورهای کمک کننده مثبت ارزیابی شده است. به گفته وی، جامعه جهانی در نشست سام بر ادامه همکاری های اقتصاد خود با افغانستان تأکید کرده اند. آقای حکیمی می افزاید که کشورهای کمک کننده در نشست بروکسل نیز بر ادامه تعهدات خود در قبال افغانستان وعده خواهند سپرد.

اصلاح نظام انتخاباتی، حکومت داری خوب، مبارزه علیه مواد مخدر، بهبود زمینه اشتغالزایی، حمایت از حقوق بشر، ایجاد شرایط مناسب برای سکتور خصوصی، حمایت از سرمایه گزاری، مبارزه علیه فساد اداری و بیکاری و همچنان پایان دادن به وضعیت سرپرستی از تعهداتی است که حکومت افغانستان یک بار دیگر در نشست سام روی آن ها انگشت گذاشته است.

در همین حال نیکولاس هایسم فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان نیز نشست سام را برای افغانستان پردستاورد ارزیابی می کند. آقای هایسم می گوید که جامعه جهانی بر ادامه کمک هایش با افغانستان متعهد است.

نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان می افزاید: “این یک نشست بسیارمهم بود که روی نیازمندی های مردم افغانستان بحث صورت گرفت. با توجه به بحران امنیتی و اقتصادی که در جهان بوجود آمده است، جامعه جهانی سطح کمک هایش به افغانستان را مانند گذشته ادامه خواهد داد”.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که کمتر ازیک سال دیگر به نشست بروکسیل باقی مانده است. دیده شود که حکومت افغانستان تا برگزاری نشست بروکسیل کار های خانگی خود را نجام داده می تواند یاخیر.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top