آمادگی ها برای گرامی داشت از چهاردهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور

بنیاد شهید احمد شاه مسعود از آمادگی ها برای گرامی داشت از چهاردهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور خبر می دهد.

پس از شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور در هژدهم سنبله ۱۳۸۰ خورشیدی، همه ساله سالگرد وی از سوی حکومت و مردم گرامی داشت می شود.

اکنون در روز های فرارسیدن چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور قرار داریم. بنیاد شهید مسعود از آمادگی ها برای گرامی داشت از این روز خبر می دهد.

احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود از همه ای هواداران قهرمان ملی می خواهد که سالروز شهادت وی را طوری گرامی بدارند که سبب اذیت و آزار دیگران نشوند.

طرح ترور شهید مسعود سر آغاز قتل های زنجیره ای را شکل می دهد و تاکنون شمار زیادی از سران جهادی در همین زنجیره به شهادت رسید اند، اما هنوز هیچ یک از عاملان قتل های زنجیره ای افشا نشده است. رییس بنیاد شهید مسعود می گوید که حکومت گذشته در پی گیری پرونده شهادت قهرمان ملی کشور کم کاری کرده است. آقای مسعود از حکومت وحدت ملی می خواهد که عاملان قتل های زنجیره ای را به مردم معرفی کند.

با این همه عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان به نمایندگی از شورای ملی از همه شهروندان کشور می خواهد که هفته شهید به ویژه سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور را گرامی بدارند.

به گفته مسولان بنیاد شهید مسعود، در کنار گرامی داشت حکومت از قهرمان ملی در روزهای آینده در شهرکابل، به مناست چهارده همین سالگرد شهادت قهرمان ملی ده ها برنامه در داخل و خارج کشور نیز گرفته خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top