آغاز ششمین نشست ریکا در کابل؛ سود ریکا برای افغانستان چه خواهد بود؟

کنفرانس « ریکا » یا نشست همکاری های منطقه ای برای افغانستان، امروز در کابل آغاز و تا فردا ادامه دارد. گفته می شود که دراین کنفرانس، رشد و انتقال انرژی، کاربرد از منابع طبیعی، همبستگی منطقه یی، بازرگانی و سکتور خصوصی، از موارد عمده ی مورد گفت و گوست.

این ششمین کنفرانس « ریکا » گفته شده است و دولت افغانستان امیدوار نتایج بهتر و موثرتر ازین کنفرانس است.

دراین نشست نمایندگان ۳۰ کشور و ۴۰ سازمان جهانی و منطقه یی حضور دارند.

اولین دور نشست های ریکا ۱۰ سال پیش در کابل دایر شده بود و جلسات بعدی آن در پاکستان، هند، تاجکستان و ترکیه دایر شدند.

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه  در آغاز این نشست، در مورد آینده اقتصادی منطقه گفت که بر اساس پیش بینی اقتصاد دانان، تا ده سال دیگر منطقه ما شاهد رشد بی پیشینه ی اقتصادی خواهد بود.

معین سیاسی وزارت امور خارجه همچنان گفته است که تفاوت کنفرانس « ریکا »  با نشست های پیشین دراین است که این بار، ما با آگاهی کامل از چالش ها ی فراراه پروژه ها از لحاظ فنی و سیاسی در منطقه، رو به جلو حرکت می کنیم و ازسوی هم، در پروژه های « ریکا » تنها افغانستان محور نبوده بلکه منطقه سوژه ی بحث منطقه است.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور نیز در این نشست گفت که آینده اقتصادی ما و شرکای منطقه یی ما، به رشد ترانزیت، تجارت، استخراج معادن و تقویت نقش سکتور خصوصی وابسته است.

وزیر اقتصاد از دهلیزهای ترانزیتی “چابهار” و “گوادر” و همچنین پروژه “کاسا یک هزار” به عنوان مهم ترین پروژه های اقتصادی منطقوی نام برد و افزود که در سال های گذشته این پروژه‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفته‌ و تمویل نشده اند.

گفتنیست که نشست امروز « ریکا » روی مسایل تخیکی و مقدماتی این نشست متمرکز است و قرار است فردا نشست اصلی این کنفرانس، با حضور وزرا و روسای هیات های سی کشور و چهل سازمان منطقه یی و بین المللی، در وزارت امور خارجه برگزار شود.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top