اشرف غنی: روابط میان افغانستان و ترکمنستان برای رشد اقصتاد منطقه مهم است

رییس جمهوری کشور روابط میان افغانستان و ترکمنستان را برای رشد اقتصاد منطقه با اهمیت می خواند.رییس جمهور ترکمنستان امروز پنجشه ۵سنبله/شهریور وارد افغانستان شد.هدف از سفر رییس جمهور ترکمنستان به افغانستان تحکیم روابط دوجانبه در عرصه های مختلف گفته شده است.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که روابط افغانستان و ترکمنستان نیک است و این دو کشور تلاش می کنند که روابط اقتصادی و تجارتی شانرا بیشتر از این گسترش دهند.

پنج تفاهم نامه همکاری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، تجارتی، ورزشی و تکنالوژی بین مقامات افغانستان و ترکمنستان به امضا رسید که به اساس آن، واردات برق از ترکمنستان به پنج برابر افزایش می یابد و راه آهن که ترکمنستان افغانستان و تاجکستان را وصل می کند نیز به زودی ساخته خواهد شد.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور می گوید که اساس همکاری بین دو کشور یک قدم مهم برای رشد اقتصاد منطقه به شمار می رود.

درهمین حال قربان قلی بیردی محمد اوف رییس جمهور ترکمنستان می گوید که همکاری بین افغانستان و ترکمنستان از اهمیت خاص برخوردار است و آنها آماده اند تا در بخش های اقتصادی افغانستان را کمک کنند.آقای بیردی محمد اوف می افزاید: “ما به همکاری های خود به افغانستان پای بند می باشیم و با گذشت هرروز همکاری ها بین دو کشور رو به افزایش می باشد و از کار خود در افغانستان راضی هستیم”.

این در حالیست که افغانستان یک کشور وارداتی است و سالانه بیش از ۹۵ درصد مواد مورد ضرورت خود را از کشورهای مختلف به ویژه کشور های همسایه وارد می کند.

کشور ترکمنستان یک شریک خوبی تجارتی و اقتصادی برای افغانستان به شمارمی رود.گفته می شود که هم اکنون میزان واردات افغانستان از ترکمنستان به بیش از یک میلیارد دالر می رسد.

نوشته‌های مرتبط


Top