راه پر خم و پیچ و بی بنیاد، از کابل تا اسلام آباد

پس از متهم شدن پاکستان به هراس افگنی و عدم راست رویی در قبال افغانستان از طرف رهبران حکومت وحدت ملی، پاکستان واکنش نرم، محتاطانه و مبهمی نشان داده است. دو روز پیش، محمد اشرف غنی رییس جمهوری و عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور، در نشست های خبری جداگانه، برای نخستین بار با روی کرد بی پیشنه و الفاظ تند، اتهام ادامه‌ی حمایه‌ی تروریزم و عدم صداقت در پیوند به افغانستان را، بر پاکستان که چندماهی از رابطه‌ی تازه‌ی کابل و اسلام آباد نگذشته، وارد کردند.

رییس جمهوری کشور گفت، پاکستان هنوز پناه گاه هراس افگنان است و فابریکه های بمب سازی هنوز در این کشور بالاترین تولید را دارند. رییس اجرایی دولت وحدت ملی نیز ابراز داشت، در ده ماه گذشته هیچ گام عملی در قبال وعده های پاکستان از این کشور گواه نبودیم و حملات خون و دهشت بار پسین نیز، در پاکستان طرح و پلان گزاری شدند.

در عین حال اما، حکومت پاکستان با نشر خبرنامه یی گفته است که آن کشور با از دست دادن بیش از ۶۰ هزار نفر، خود قربانی بزرگ دهشت افگنی بوده و درد و رنج مردم و حکومت افغانستان را درک می کند. از سوی دیگر، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی نخست وزیر پاکستان، نسبت به رابطه‌ی کابل و اسلام آباد اظهار خوشبینی کرده و، به بهبود روابط سیاسی، نظامی و بازرگانی این دو کشور تاکید می کند.

این در حالی ست که، پس از برخور رهبران کشور در برابر پاکستان، سفارت این کشور در کابل اعلام کرده است؛ بورسیه های تحصیلی این کشور برای دانشجویان افغانستانی، برای مدت نا معلومی به تعلیق در آمده است.

واکاوی این بحث با غلام محمد محمدی تاریخ پژوه، ذولفقار امید رییس حزب کار و توسعه و ذلگی سجاد استاد دانشگاه.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top