از روز جهانی جوانان در کابل گرامی داشت شد

دوازدهم اگست یا ۲۱ اسد/مرداد، روز جهانی جوانان در گاه شمار سازمان ملل متحد ثبت شده است.شماری از نهادهای مدافع حقوق جوانان در کابل فرا رسیدن روز جهانی جوانان را گرامی داشتند. آمار ها نشان می دهد که از مجموع نفوس کشور ۶۵ درصد آن جوان است.اما حکومت با گذشت سیزده سال و سرازیر شدن میلیون ها دالر کمک خارجی هنوز هم اندک ترین توجهی به مشکلات این قشر نکرده است.

جوانان افغانستان با بیکاری، فقر، بی سوادی و ده ها مشکل دیگر روزانه دست و پنجه نرم می کنند. باورها بر این است که از جوانان همواره در بخش های مختلف به عنوان ابزار استفاده می شود.

فرید سالنگی فعال حقوق جوانان می گوید که جوانان قشر اثر گزار در کشور اند، ولی همواره سیاست مداران در بخش های مختلف از آنها به عنوان ابزار استفاده کرده اند.

به باور آقای سالنگی، جوانان در حال حاضر با بد ترین وضعیت رو به رو اند و باید این وضعیت تغییر کند.این فعال حقوق جوانان، عدم توجه حکومت به وضعیت این قشر را نگران کننده می خواند.

شماری از جوانان در حالی که سیاست مداران را به فریب دادن متهم می کنند، اما تاکید دارند که بیشتر جوانان کشور نظر به درک ناچیزی که از وضعیت روز دارند، مصروف برنامه های استند که نباید باشند.درحالی نهاد های مدنی در کابل از روز جهانی جوانان گرامی داشت می کنند که رهبران حکومت وحدت ملی در زمان پیکارهای انتخاباتی شان از برنامه های گونه گون برای رشد جوانان یاد آوری می کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top