از بی پیشینگی گفتگو های صلح تا بی پیشینه گی حمله در شاه شهید! 

در ۴۸ ساعت گذشته، تنها کابل، شاهد سه حمله هراس افگنانه بود که ۳۸ کشته و ده ها زخمی برجای گذاشت. حمله شاه شهید، حمله آکادمی پولیس و حمله در قصبه کابل. شماری زیادی از افراد ملکی در این حملات کشته و زخمی شدند.

با این حملات، خوشبینی ها از گفتگوهای صلح رنگ باخته است. ظاهرا، رهبری جدید طالبان علاقه ای به گفتگوهای صلح ندارد و می خواهد از موضع قدرت حرف بزند.

حملات اخیر بر کابل، چه پیامی دارد؟

بشیر عظیمی این موضوع را با آقایان جعفر کوهستانی استاد دانشگاه کابل، محمد اقبال کوهستانی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس نمایندگان و غلام محمد محمدی نویسنده و تاریخ پژوه، به بحث و بررسی گرفته است.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top