آیا توزیع شناسنامه های الیکترونیکی در بیست و هشتم اسد آغاز می شود؟

از دو سال بدین سو، اداره توزیع شناسانامه های برقی، آمادگی توزیع شنانامه های برقی را داشته، اما بنا به تعلل مقامات رده بالای حکومت افغانستان، این روند آغاز نشده است. این تعلل برای چیست؟

به تازگی، دونرها هشدار داده اند که اگر توزیع شناسنامه برقی آغاز نشود، پس از ۱۵ اگست کمک های شان به این روند را قطع خواهند کرد.

در همین حال، شورای وزیران فیصله کرده که مرحله آزمایاشی این پروسه تا شانزده روز دیگر آغاز شود.

در توافق سیاسی حکومت وحدت به توزیع تذکره های برقی در راستای اصلاحات انتخاباتی، تاکید شده است. اما بنا به دلایلی نامعلومی مقامات رده بالای حکومت های افغانستان، به  این هم زیاد توجه ندارند.

بشیر عظیمی این موضوع را در این برنامه سرنوشت با آقایان لیاقت علی امینی، رییس ایتلات عدالت افغانستانت و محمد ناصر شفیق استاد دانشگاه به بحث و بررسی گرفته است.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top