ولسوال ولسوالی شیندند ولایت هرات به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شده است .فرماندهی امنیه ولایت هرات با تایید این خبر به رسانه ها گفته است که فرامز سمندر سرپرست ولسوالی شیندند ولایت هرات با دو محافظ اش بازداشت شده اند. جنرال مجید روزی فرمانده امنیه پولیس هرات گفته است به اساس ادعا یک خانواده در […]

ولسوال ولسوالی شیندند ولایت هرات به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شده است .فرماندهی امنیه ولایت هرات با تایید این خبر به رسانه ها گفته است که فرامز سمندر سرپرست ولسوالی شیندند ولایت هرات با دو محافظ اش بازداشت شده اند. جنرال مجید روزی فرمانده امنیه پولیس هرات گفته است به اساس ادعا یک خانواده در شیندند که گویا بالای یک عضو این خانواده، آقای سمندر تجاوز جنسی نموده ، بازداشت شده است. آقای روزی افزوده است که تحقیقات در زمینه از سرپرست ولسوالی شیندید جریان دارد.