نشانه های از انسان دوستی در میان مردم اسرائیل

گروهی از اسرائیلیان در اعتراض به خشونت های اخیر از سوی یهودیان افراطی در سرزمین های اشغالی تظاهرات کردند. در دو حادثه جداگانه در روزهای اخیر، گروهی از یهودیان افراطی با خشونت کم سابقه به یک راهپیمایی حمله کردند و گروه دیگری از آنان نیز یک نوزاد فلسطینی را زنده در آتش سوزاندند.

از سوی دیگر، سرکوب شدید تظاهرکنندگان فلسطینی از سوی نظامیان رژیم اسرائیل که بعد از ظهر شنبه به اوج خود رسیده بود، تا هنگام شب نیز ادامه یافت. این درگیری ها بیشتر در حوالی شهر” رام الله” در کرانه باختری رود اردن روی داد. رژیم اسرائیل هم اکنون برای مقابله با موج خشونت های افراط گرایانه تحت فشار است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top