استقبال سناتوران از مذاکرات حکومت با طالبان در پاکستان

اعضای مجلس سنا از مذاکرات صلح حکومت با طالبان در پاکستان استقبال می کنند، این سناتوران می گویند که مذاکرات باید از موقف قوی با طالبان صورت گیرد.

به دنبال استقبال مجلس نمایندگان از روند گفتگوهای صلح دولت افغانستان با طالبان در پاکستان، مجلس سنا نیز از این مذاکرات استقبال می کند و آنرا به نفع صلح و ثبات دایمی در کشور می داند.

عبدالله قرلق دبیر مجلس سنا می گوید که اگر این گفتگوها در آینده نیز ادامه یابد، احتمال برقراری صلح در کشور دور از تصور نیست.آقای قرلق از حکومت می خواهد که از موقف قوی با طالبان وارد گفتگوهای صلح شود.

از سویی هم لطف الله بابا عضو دیگر مجلس سنا می گوید که مردم افغانستان باید در جریان گفتگوهای صلح قرار گیرند؛ زیرا به باور این نماینده مردم، قربانی اصلی چندین سال جنگ مردم افغانستان است و ایجاب می کند که مردم از گفتگوهای صلح آگاه باشند.

درحالی سناتوران از گفتگوهای صلح باطالبان استقبال می کند که روز گذشته مجلس نمایندگان به آتش بس میان گروه طالبان و دولت افغانستان تأکید کردند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top