استقبال شماری از اعضای مجلس نمایندگان از گفتگوهای مستقیم صلح در پاکستان

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از نخستین گفتگوهای رو در روی حکومت با گروه طالبان در پاکستان اظهار خوشبینی می کنند.چند روز پیش هیاتی از جانب دولت افغانستان به خاطر گفتگوهای صلح به پاکستان رفت، تا با گروه طالبان در این مورد گفتگو کند.گفته می شود که این هیات با نمایندگان طالبان در پاکستان بطور مستقیم گفتگو کرده اند.حالا شماری از اعضای مجلس نمایندگان از این گفتگوها ابراز خوشبینی می کنند.

لالی حمید زی عضو مجلس نمایندگان می گوید که این گفتگو نخستین گفتگوی رو در روی دولت افغانستان با نمایندگان طالبان است.به گفته آقای حمید زی، تداوم این روند می تواند منجر به صلح و ثبات دایمی در کشور شود.

در همین حال برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از شیوه مذاکرات حکومت با طالبان، به آتش بس میان هر دو جناه تأکید می کنند.شکیبا هاشمی عضو مجلس نمایندگان می گوید تازمانی که هر دو طرف قبل از مذاکره آتش بس نکنند، مذاکرات صلح نتایج در پی نخواهد داشت.

این درحالیست که اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می خواهند تا خط مشی خود در قبال چگونگی گفتگوهای صلح را اعلام کند و مردم را در روشنی قرار دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top