روسیه یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرد

دولت روسیه یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرده است که در آن کشتار بیست سال پیش سربرنیتسا به عنوان نسل‌ کشی محکوم شده بود. در آن هنگام نیروهای مسلح صرب بوسنی در شهر سربرنیتسا هشت هزار مرد مسلمان را کشتند. این کشتار، گسترده ترین مورد نسل کشی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. روسیه گفته است که پیش نویس قطعنامه شورای امنیت در این مورد تحریک آمیز بوبده و طرح آن انگیزه سیاسی داشته است. اما بریتانیا که پیش نویس این قطعنامه را پیشنهاد کرده بود، گفته است که ویتوی روسیه اهانت به خاطره کشته شدگان در این نسل کشی بوده است. نمایندگان چین، آنگولا، نایجریا و ونزویلا در هنگام رأی گیری در شورای امنیت در مورد این پیش نویس غایب بودند. همزمان هزاران نفر با راهپیمایی یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشتند.

نوشته‌های مرتبط


Top