پاسخ منفی پاکستان به اتحادیه اروپا نسبت به اعدام مجرمان خطرناک

پاکستان برای دومین بار به خواسته اتحادیه اورپا برای لغو مجازات اعدام مجرمان خطرناک و تروریست ها در این کشور، پاسخ منفی داده است. چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان گفته است که مجازات اعدام براساس قانون اساسی و قوانین بین المللی انجام می شود و ادامه خواهد یافت. وی اظهار داشته است که به زودی به برخی کشورها و اتحادیه اروپا نامه خواهد نوشت و به آنها خواهد گفت که به قانون اساسی پاکستان احترام بگذارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top