وزیر معارف: موجودیت مکتب های خیالی در این وزارت یک حقیقت است

وزیر معارف می گوید که اختلاس میلیون ها دالر برای مصرف در مکتب های خیالی که اصلا وجود نداشته است یک واقعیت است.

وزیر جدید معارف کشور به تازگی از موجودیت جعل اسامی هزاران معلم و صدها مکتب خیالی که هیچ وجود نداشته است در مجلس نمایندگان پرده برداشت.اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف می گوید که اختلاس میلیون ها دالر برای مصرف در مکتب های خیالی که به هیچ وجه وجود نداشته است یک واقعیت است.به گفته آقای بلخی، مدارکی در دسترس این وزارت در رابطه به جعل اسامی هزاران معلم و صدها مکتب خیالی وجود دارد و به زودی در اختیار همه قرار خواهد گرفت.

روی همین دلیل جان ساپکو بازرس ویژه ی سیگار از اداره توسعه ای بین المللی خواسته است تا در این مورد با جدیت تمام تحقیق و نتیجه آن را اعلام کند.وزیر معارف کشور می گوید که هفته آینده با نماینده سیگار ملاقات می کند و در زمینه موجودیت جعل اسامی هزاران معلم و صداها مکتب خیالی با وی صحبت خواهد کرد.

به تازگی گزارش های نشر شده است که در بعضی موارد پول آموزگاران در مناطق نا امن به جیب مخالفان مسلح دولت می رود؛ چیزی که سبب نگرانی وزارت معارف نیز شده است.آقای بلخی از بازنگری توزیع معاش آموزگاران خبر می دهد و می گوید که بعد از بازنگری در این زمینه پیشنهاد های خود را به ریاست جمهوری ارایه خواهد کرد.

با آنکه از اختلاس میلیون ها دالر از موجودیت مکتب های خیالی توسط وزیر معارف پرده برداشته شده است، اما تاکنون رهبران حکومت وحدت ملی در این زمنیه اقدامی نکرده اند و مور سکوت بر لب بسته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top