رییس جمهور غنی به نشست سازمان شانگهای می رود

قرار است رییس جمهور غنی، در نشست رهبران کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای، شرکت کند. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه، در شهر اوفای روسیه، برگزار می شود. یک مقام بلند پایه ی چین گفته است که رهبران کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای، بر اوضاع افغانستان، بحث های جدی خواهند داشت. انتظار می رود انکشاف های اخیر در کشور، گسترش فعالیت شبه نظامیان گروه داعش و امنیت اروپا و آسیا، از عمده ترین مسایل مورد بحث، در اجلاس سران این سازمان باشد. گفته می شود در حاشیه جلسه ی سران کشور های عضو این سازمان، رییس جمهور غنی با رهبران چند کشور نیز دیدار خواهد کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top