پنجاه و پنج مهاجر عمدا در آب های سواحل یمن انداخته شده اند

سازمان ملل متحد می‌گوید پنجاه و پنج مهاجر دیگر که عمدا در آب‌های سواحل یمن به آب انداخته شده‌اند، کشته شده‌اند. این دومین بار از روز چهارشنبه به این سو است که، قاچاقچیان، مهاجران را به آب انداخته اند تا به دست ماموران گرفتار نشوند. سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت می گوید که، قاچاقچیان می‌دانند که، چنین وضعیتی می تواند برای آنها خطرناک باشد، و ممکن است به آنها شلیک شود، به همین دلیل، مهاجران را به آب می اندازند. این سازمان روز گذشته نیز جسد بیست و نه مهاجر را در گورهای کم عمق در ساحل پیدا کرد.  به تخمین سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال جاری تا کنون پنجاه و پنج هزار نفر، شاخ آفریقا را به سوی یمن ترک کرده ‌اند که بیش از نیمی آن کمتر از هژده سال دارند و یک سوم شان زن استند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top