هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنف آغاز شد

هفتمین دوره از مذاکرات صلح سوریه روز دوشنبه در ژنف سویس با حضور نمایندگان معارضان سوری و دولت سوریه آغاز شده است.

به گزارش ها در این دور از نشست صلح ژنف قرار است در خصوص چهار موضوع اساسی از جمله قانون اساسی، دولت انتقالی، انتخابات و مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو شود. دورهفتم مذاکرات صلح سوریه ادامه سلسله دورهای مذاکرات غیرمستقیم هیات های اعزامی دولت و مخالفین سوریه به شهر ژنف است که ازسال دوهزار و چهارده آغاز شده است. این درحالی است که مذاکرات صلح سوریه در ژنف درشش دوره گذشته، موفقیتی در برنداشته و دو طرف همچنان بر سر موضوعات اساسی اختلاف دارند.

نوشته‌های مرتبط


Top