نیروهای رژیم اسراییل ۱۲ فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند

نظامیان رژیم اسراییل امروز دوزاده فلسطینی را در جریان تقتیش و بازرسی از برخی مناطق کرانه باختری دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی “معا”، بامداد امروز چهار فلسطینی در پی تفتیش خانه هایشان در بخش قدیمی شهر قدس توسط نظامیان اسراییل دستگیر شدند.

همچنان نظامیان اسراییل در منطقه جبل الزیتون  و در اردوگاه “شعفاط” نیز دو فلسطینی را بازداشت کردند. یک جوان فلسطینی دیگر نیز بامداد امروز در داخل موتر شخصی اش در غرب شهرک العیسویه دستگیر شده است. خبرگزاری فلسطینی “معا”، نوشته است که علت بازداشت این افراد مشخص نشده و از سرنوشت آنان اظهار بی خبری کرده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top