نگرانی فرماندهان پیشین جهادی از کنار زدن مجاهدین از قدرت

شماری از فرماندهان پیشین جهادی از به حاشیه راندن مجاهدین از سوی حکومت انتقاد می کنند. آنان می گویند که دستآورد های جهاد مردم افغانستان نباید نادیده گرفته شود.

شماری از فرماندهان پیشین جهادی با نگرانی از افزایش ناامنی ها و رقم تلفات غیرنظامیان در کشور، از به حاشیه راندن مجاهدین از سوی حکومت انتقاد می کنند. ضیاالحق فرماندهان پیشین جهادی می گوید که باید به دستآورد های جهاد مردم افغانستان احترام گذاشته شود و مجاهدین بیشتر از این به حاشیه رانده نشود.

در همین حال، گل آغا مومند مشاور ریاست اجرایی بر وحدت و همبستگی میان مجاهدین کشور تاکید می کند و می گوید که باید مجاهدین کشور به هدف تقویت بیشتر نظام کنونی از این نظام حمایت کنند.

مشاور ریاست اجرایی درحالی بر حمایت از نظام کنونی کشور از سوی مجاهدین پیشین تاکید می کند که شماری از فرماندهان پیشین جهادی ایتلافی را تحت نام شورای عالی ایتلاف نجات افغانستان تشکیل کرده اند و هدف از تشکیل این ایتلاف را نجات افغانستان از بحران کنونی گفته اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top