نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت بحرانی نوار غزه

همزمان با دهمین سالگرد محاصره نوار غزه، سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی وضعیت این منطقه را به شدت بحرانی توصیف کرده است.

در این گزارش تاکید شده است که غزه تا سال دوهزار و بیست غیرقابل زندگی خواهد شد. رابرت پیپر، هماهنگ کننده امور بشردوستانه در سرزمین های فلسطینی نیز پس از انتشار این گزارش در مصاحبه ای گفته است که تمام شاخص ها در نوار غزه در مسیر بدی قرار دارد. وی دسترسی به بهداشت، انرژی و آب را به شدت نگران کننده خوانده است. آقای پیپر همچنین سرعت رشد جمعیت در نوار غزه را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات این منطقه جغرافیایی کوچک معرفی کرده است. این در حالیست که زیرساخت های ضروری نوار غزه مانند مکتب ها، شفاخانه ها، آب آشامیدنی و سایر نیازهای ضروری پاسخگوی جمعیت کنونی آن منطقه که دو میلیون تن محاسبه شده نیست.

نوشته‌های مرتبط


Top