نهاد دموکراسی انترنیشنل: افغانستان به دلیل فساد سالانه نزدیک به ۱۸ ملیارد افغانی را از دست می دهد

نهاد دموکراسی انترنیشنل در یک گزارش تازه اش از فساد گسترده در وزارت های داخله، معارف، مالیه، مهاجرین، اقتصاد و شهرداری کابل پرده بر داشته است. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان به دلیل فساد در این اداره ها، سالانه نزدیک به هژده میلیارد افغانی را از دست می دهد.

نهاد “دموکراسی انترنیشنل” یک گزارش تازه را در سه ولایت در هفت اداره انجام داده است. این اداره ها وزارت های داخله، معارف،مالیه، مهاجرین، اقتصاد و شهرداری کابل است. در وزارت معارف بیشترین فساد در اداره توزیع شهادت نامه ها وجود دارد. در این اداره، در کنار طولانی بودن روند توزیع شهادت نامه ها، از دانش آموزان پول اخد می شود و در بدل پول شهادت نامه جعلی توزیع می شود. و اما در وزارت داخله، توزیع شناسنامه به اتباع خارجی در بدل پول در این گزارش درج شده است.

وزارت مالیه و شهرداری کابل نیز به فساد متهم شده اند. در شهرداری کابل اسناد واحد های صنفی در بدل پول توزیع می شود و اما در وزارت مالیه از هر ده مالیه دهند متوسط، شش تن آن مالیه نمی پردازد. در این گزارش آمده است، بیشتر کسانی که مالیه نمی پردازند، افراد زورمند و یا اقارب اعضای مجلس نمایندگان است.

هارون عضو ارزیابی نهاد انترنیشنل دموکراسی می گوید که فساد گسترده در این نهادها در کنار آسیب به شهروندان، سالانه نزدیک به هژده میلیارد افغانی از عاید دولت را می کاهد.

در همین حال، رییس کمسیون مبارزه با فساد اداری مجلس نمایندگان از عملکرد حکومت در برابر فساد پیشه گان انتقاد می کند و آنرا ناکافی می خواند.

این تحقیق در ولایت های کابل، هرات و ننگرهار انجام شده است. تمرکز این گزارش بیشتر روی حساب دهی، شفافیت، اصلاحات و مبارزه با فساد بوده است.

نوشته‌های مرتبط


Top