نظریات سازنده طالبان چه بوده می‌تواند؟

 با گذشت یک و نیم دهه از جنگ گروه‌های تروریستی و طالبان با دولت افغانستان، هنوز نشانه‎‌ای از تمایل این گروه به صلح دیده نمی‌شود. در حال حاضر، این گروه در بیشتر قسمت‌های افغانستان با نیروهای امنیتی دولتی درگیراند و به روایتی نزدیک به نیمی از خاک کشور را در اختیار دارند.

در حالی که طالبان هیچ گاهی حاضر به گفت‌وگوی صلح با دولت افغانستان نشده‌اند، رییس تازه‌ی شورای عالی صلح، آقای کریم خلیلی، گفته است که باید در تلاش‌های صلح، نظریات سازنده‌ی طالبان درنظر گرفته است. این  گفته‌ی ریس جدید شورای عالی صلح، انتقاد شماری را در پی داشته است که طالبان به کمتر از شکست نظام جدید و تعلیق قانون اساسی افغانستان و احیا امارت اسلامی فکر نمی‌کنند و برای رسیدن به آن می‌جنگند، چطور می‌توانند نظریات سازنده داشته باشند. بشیر عظیمی این موضوع رابا آقایان دکتر سیدعلی موسوی و رامش نوروی استادان دانشگاه و جنرال زلمی وردک، آگاه نظامی به بحث و بررسی گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top