مقام های حکومت پیشین: انتخابات ریاست جمهوری به وقت تعیین شده برگزار شود

شماری از مقام های حکومت پیشین هشدار می دهند که باید انتخابات ریاست جمهوری مطابق زمان تعیین شده اش برگزار شود. آنان همچنان نگرانی می کنند که حکومت وحدت ملی در امور کاری کمیسیون های انتخاباتی مداخله می کند.

هنوز بیش از دوسال دیگر به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. ظاهرا دیده می شود که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، چهره های معروف سیاسی با ایجاد ایتلاف ها در پی یار گیری های سیاسی دست و آستین بر می زنند. جریان سیاسی زیر عنوان “محور مردم افغانستان” روز (یکشنبه ۲۵سرطان/تیر) اعلام موجودیت کرد. داوود علی نجفی عضو این جریان سیاسی می گوید که گزینش های سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی نمی تواند اعتماد از دست رفته شهروندان کشور را به انتخابات برگر داند.

آقای نجفی می افزاید که حکومت وحدت ملی در امور کاری کمیسیون های انتخاباتی مداخله می کند و این امر به سلامت انتخابات خطرناک است. اعضای جریان سیاسی محور مردم افغانستان با تاکید بر استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را خط سرخ می دانند و تاکید می کنند که باید انتخابات ریاست جمهوری مطابق زمان تعیین شده برگزار شود.

در حالی جریان سیاسی “محور مردم افغانستان” به عنوان یک اپوزیسیون سیاسی حکومت وحدت ملی، به برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تاکید می کند که، پیش از  این رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت، وعده سپرده بودند که، انتخابات ریاست جمهوری به موقع برگزار خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top