مجلس سنا فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد

مجلس سنا فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل برخی ماده های قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد.

مخالفت های سیاسی بر سر درج واژه های دین، ملیت و ملت در شناسنامه های الکترونیک سبب شده است تا روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز نشود. نزدیک به سه سال پیش قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای ملی تصویب شد و جهت توشیح به ریاست جمهوری سپرده شد. بر اساس این قانون در شناسنامه های الکترونیک تنها نام، نام خانوادگی و ولایت ذکر می شد. اما ریاست جمهوری طی فرمان تقنینی در ماده شش این قانون تغییراتی را وارد کرد. بر بنیاد این فرمان ریاست جمهوری ملیت، ملت و قوم در شناسنامه ها درج می شود، اما چندی قبل مجلس نمایندگان فرمان رییس جمهوری را رد کرد.

حالا این فرمان ریاست جمهوری به مجلس سنا رسیده است و سناتوران آنرا در نشست عمومی روز (یکشنبه ۲۸ عقرب/آبان) با اکثریت آرا تایید کردند.

اعضای مجلس سنا تایید فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را به سود کشور می دانند. درهمین حال، فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا تایید این فرمان را به سود منافع ملی می داند و می گوید که به زودی کمیته مشترک میان اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل شده و روی این موضوع بحث خواهند کرد.

حالا با تایید این فرمان از سوی مجلس سنا کمیته مشترک برای حل این اختلاف ایجاد می شود. در صورت به نتیجه نرسیدن کمیته مشترک، این فرمان جهت تایید و یا لغو آن به رای دو ثلث اعضای مجلس نمایندگان ضرورت دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top