مبارزه با فساد را باید از کجا شروع کرد و کی مسولیت بیشتر دارد؟

اشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید که موجودیت فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی زمینه‌ساز افزایش تلفات نیروهای امنیتی شده است. به تازه گی تفاهمنامه همکاری در راستای مبارزه با فساد اداری میان دادستانی کل، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی امضا شده است. رییس جمهور تعینات در نهادهای امنیتی را عامل عمده فساد خوانده و گفته مقرری ها در نهادهای امنیتی توسط واسطه است. این در حالی است که شخص رییس جمهور از سوی منتقدان داخل و خارج از نظام به حلقه گرایی متهم است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top