فرمانده پیشین پلیس هلمند ازسوی دادگاه به سه سال حبس تنفیذی محکوم شد

دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، جنرال عبدالرحمن سرجنگ فرمانده پیشین پلیس ولایت هلمند را به سه سال حبس تنفیذی محکوم کرد.

این نخستین بار است که فرمانده پلیس یک ولایت ازسوی دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مجازات می شود. منیب الرحمان ادیب دادستان قضیه می گوید که جنرال عبدالرحمن سرجنگ فرمانده پیشین پلیس ولایت هلمند متهم به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفوی، اختلاس و رهایی مظنونان به گونه غیر قانونی است.

اما محمد اکبری وکیل مدافع آقای سرجنگ این ادعای دادستان را رد می کند. وی می گوید که در برابر جنرال سرجنگ از سوی مافیای مواد مخدر دسیسه و پرونده سازی شده است. سرانجام شیرآقا منیب رییس دادگاه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، آقای سرجنگ را به سه سال حبس تنفیذی محکوم کرد.

از سویی هم، جنرال عبدالرحمن سرجنگ فرمانده پیشین پلیس هلمند می گوید که ولایت هلمند جز خاک افغانستان نیست و حاکمیت در این ولایت از سوی مافیای مواد مخدر صورت می گیرد و به دلیل این که او در برابر مافیای مواد مخدر مقابله کرده است، مجازات می شود. دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی تاکنون به چندین پرونده فساد اداری رسیدگی کرده است. شماری از آگاهان سیاسی، به این باور اند که این دادگاه بیشتر روی اهداف خاص سیاسی ایجاد شده است نه حقیقی.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top