عبدالله: بی عدالتی در برخی موارد سبب ایجاد فاصله میان مردم و پلیس شده است

در دومین روز کنفرانس ملی مشورتی میان پلیس و مردم رییس اجرایی حکومت می گوید که بی عدالتی و حق تلفی ها در شماری از موارد سبب ایجاد فاصله میان مردم و پلیس شده است.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در دومین روز کنفرانس ملی مشورتی میان پلیس و مردم گفت که نبود حاکمیت قانون در کشور شهروندان را نگران کرده است. آقای عبدالله افزود که بی عدالتی و حق تلفی ها در برخی از موارد سبب ایجاد فاصله میان مردم و پلیس شده است. وی از از مسوولان امنیتی کشور خواست که جلو سوی استفاد از امکانات دولتی را بگیرند. رییس اجرایی همچنان، نقش مردم در کار تطبیق قانون و امنیت را اساسی خواند و گفت که شهروندان کشور باید برای تامین امنیت با پلیس همکاری کنند. کنفرانس ملی مشورتی میان پلیس و مردم برای سه روز در کابل برگزار شده است. هدف این کنفرانس ایجاد رابطه میان مردم و پلیس به هدف تامین امنیت در کشور است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top