صلاح الدین ربانی: فقر ابزار تقویت تروریزم در منطقه است

فقر سبب تقویت ترویستان در منطقه شده است. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در پایان هفتمین نشست ریکا با بیان این مطلب گفته است که دهشت افگنان و افراط گرایان با استفاده از فقر نه تنها منطقه بلکه جهان را نیز تهدید می کنند.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در پایان هفتمین نشست همکاری های منطقه ای”ریکا” که در آن بیشتر از شصت کشور و سازمان های بین المللی اشتراک کرده بودند با وزیر خارجه ترکمنستان در یک نشست خبری حضور یافت. آقای ربانی در این نشست گفت که در حال حاضر فقر وسیله دهشت افگنی برای کشورهای شده است که از دهشت افگنی و تروریزم در جاهای مانند افغانستان حمایت می کنند. وی تاکید کرده است که تاثیرات دهشت افگنی و افراط گرایی نه تنها ثبات منطقه بلکه صلح و امنیت جهان را نیز تهدید می کند. وی همچنان گفته است که سیاست برد و باخت در منطقه نتیجه بخش نبوده است و افغانستان نیاز به سیاست برد برد در منطقه دارد. وی افزوده است که این مساله می تواند ظرفیت اقتصادی افغانستان را در راستای رفاه مشترک در سراسر منطقه افزایش دهد. وزیر امور خارجه همچنان به همکاری های اقتصادی منطقه ای تاکید کرده و گفته است که همکاری های منطقه ای می تواند سبب تقویت اقتصادی و همچنان تامین امنیت و ثبات در منطقه شود. وزیر امور خارجه به همکاری های اقتصادی میان ترکمنستان و افغانستان نیز تاکید کرده است. وی هفتین نشست منطقه ای”ریکا ” را پر دستآورد خوانده و از کشورها و سازمان های بین المللی خواسته است که به تعهداتی که در این نشست سپرده اند عمل کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top