شکل‌گیری ائتلاف‌ها و اتحادهای سیاسی برای نجات از وضع موجود

ابوبکر سبزوار

اگر بتوان کارنامه ای در خور ذکر از اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان ذکر کرد، ضعف وی در حکومت داری است. شاید این سخن عجیب باشد که چگونه ضعف یک رئیس جمهور در ادارۀ کشور می تواند نکته ای مثبت بشمار آید؟

ضعف رئیس جمهور و ناتوانی وی در ادارۀ کشور، نگرانی های شدیدی را از آینده به میان آورده و در نتیجه موجب شده تا ائتلاف ها و اتحاد های سیاسی برای نجات کشور از وضع موجود شکل گیرد.

در هفتۀ روان رهبران سه حزب سیاسی که خود را متعهد به نجات افغانستان از وضع نابسامان موجود می داند در مزارشریف جلسۀ بزرگی را تشکیل دادند و یکبار دیگر از حکومت وحدت ملی خواست تا خود را اصلاح نماید. این ائتلاف در حقیقت تشکیل اپوزیسیون درون حکومتی است که با اعتراض هواداران غنی مواجه است اما وقتی عده ای در داخل حکومت از وضع ناراضی اند، آیا نشان از فاجعه ای قریب الوقوع ندارد؟

استاد عطا محمد نور والی بلخ با انتقاد تند از سران حکومت وحدت ملی، از آن ها خواست تا افراد ناکاره را که ناتوان از مقابله با چالش ها اند از مقام های شان برکنار سازد.

استاد محمد محقق معاون دوم شورای اجرائیه نیز از انحصار گرایی در حکومت وحدت ملی بشدت انتقاد نمود و گفت که همین اکنون وظایف بعضی از وزرا البته به صورت اعلام ناشده به حالت تعلیق درآمده و رئیس جمهور بیشتر کار ها را به خود اختصاص داده است. رهبران شامل در این همایش اعلام نمودند که به زودی رسمیت این ائتلاف در کابل با گردهمایی بزرگی اعلام خواهد شد.

در این هفته، شرق افغانستان نیز شاهد گردهمایی بزرگ از اتحاد و همبسته گی اقوام مختلف خطۀ مشرقی بود. حاجی عبدالظاهر قدیر که این حرکت به همت او براه افتاده، در ضمن اعتراضات دیگر بر حکومت وحدت ملی، بعضی از عناصر شامل در این حکومت را در تقویت گروه داعش دخیل می داند.

در این گردهمایی از فساد در حکومت وحدت ملی بشدت انتقاد به عمل آمد. بعضی از شرکت کننده گان در سخنان شان از فسادی که از دروازۀ تورخم در مرز پاکستان آغاز می شود و تا دروازه های کابل ادامه دارد شکایت کردند. جالب است که در گذشته حتی در بدترین شرایط جنگ های تنظیمی و وجود پاتک ها، از تاجران و دریوران اینهمه اخاذی صورت نمی گرفت که امروز زیر نام حکومت وحدت ملی صورت می گیرد.

اتحادی که در شرق افغانستان برای مقابله با فتنۀ داعش به میان آمده در حقیقت نگرانی از آینده است و ضعف حکومت در مقابله با این فتنه موجب شده تا اقوام مختلف در شرق افغانستان باهم متحد شوند. امید است که شاهد چنین تحرکات مثبت در مناطق دیگر افغانستان نیز باشیم.

هدف اصلی داعش راه اندازی جنگ مذهبی میان اهل تسنن و تشیع در افغانستان است تا افغانستان را نیز به عراق و سوریه مبدل سازد اما حقیقت اینست که رهبران این گروه هرکسی را از داعش حمایت نکند قطع نظر از اینکه از پیرو چه مذهبی است، واجب القتل و مهدورالدم می دانند. جنایات آنان در شرق افغانستان که حتی پیرمردان را نیز با انفجار بمب پارچه پارچه کردند گویای همین حقیقت است.

جای آن دارد تا برای کوبیدن مشت محکم به دهان فتنه گران، گردهمایی هایی از علما و دانشمندان اهل سنت و تشیع در شهر های بزرگ کشور برگزار شده و ابعاد این فتنه به مردم روشن تر گردد. 

از جانب دیگر تلاش هایی هم در جریان است تا زمینه برای یکجا شدن حرکت های اصلاح طلبانه مساعد گردد. حاجی عبدالظاهر قدیر در تماس تلفنی با جنرال دوستم از وی خواسته است تا ائتلاف آن ها باید فراتر و در برگیرندۀ تمام اقوام این کشور باشد تا با یک اجندای ملی همه باهم در برابر چالش ها مقابله نمایند. به قول حاجی عبدالظاهر قدیر، جنرال دوستم گفته است که ائتلاف آن ها به هیچ صورت علیه کدام قوم دیگر نیست، بلکه برضد دیکتاتوری سیاستمداران وارداتی است که از خارج به میان مردم افغانستان آورده شده اند. نه شناختی از مردم دارند و نه رابطه ای با ملت.

بدون همبسته‌گی میان اقوام مختلف افغانستان نمی‌توان به تغییر مثبت در این کشور امیدوار بود و به همین دلیل دشمنان کشور ما سعی دارند تا با دامن زدن به گرایشات مختلف، میان مردم تفرقه بیاندازند. فردای روشن این کشور در گرو اتحاد میان همه مردم این سرزمین است و بس.

نوشته‌های مرتبط


Top