رو در رویی حکومت و ائتلاف نجات افغانستان؛ آیا ادامه ی این وضع به سود کشور است؟

ائتلاف نجات افغانستان که متشکل از سه حزب برجسته ی کشور و رهبران شریک در قدرت دولت وحدت ملی، با رویکرد انتقادی از دل حکومت برخاسته و در برابر حکومت ایستاده است، در حالی که در ترکیه شکل گرفت، حالا سرش به کابل رسید.محمد محقق معاون ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان که از شکل دهندگان ائتلاف نجات است، دو روز پیش به بلخ رسید و از سیاستی تکان دهنده ی دنیا گفت و شام دی روز نیز، در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و با انتقاد شدید از حکومت، بر خواسته های ائتلاف تاکید کرد.این در حالی ست که، امروز رییس جمهور غنی نیز در نشست خبری یی در کاخ ریاست جمهوری، به گونه ی غیر مستقیم در برابر اعضای ائتلاف موقف گرفت و از آنان خواست اگر پیشنهاد سازنده یی دارند بیاورند، در غیر آن اصلاحات را شخصی نسازند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top