رهبر ایران: عراق نباید در جنگ علیه تروریستان داعش به آمریکا متکی باشد

رهبر ایران در مورد ضعیف ساختن ملیشه های عراقی و اتکا به قوای آمریکا در مبارزه با گروه تروریستی داعش به عراق هشدار داده است.

آیت الله علی خامه ای در دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفته است، گروه شبه نظامیان عراقی قوه اصلی برای دفاع علیه تروریستان داعش است و عراق نباید در جنگ علیه داعش به آمریکا متکی باشد. وی همچنان خطاب به نخست وزیر عراق گفته است که نباید بر آمریکا اعتماد کند. آقای خامنه ای همچنان روی برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کرده است. وی ضمن تاکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی سرزمین عراق در مورد همه پرسی استقلال کردستان ابراز مخالفت کرده دامن زنندگان این موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق دانسته است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top