دسترسی به صلح نیازمند استراتیژی منطقه‌یی و جهانی است

تکساری

طی ماه های اخیر تعدادی از مناطق و ولسوالی ها در اختیار مخالفان قرار گرفته و یا دست به دست می شوند. جنگ در بسیاری از ولایات به شدت جریان دارد. قتل ۴۰ تن از سربازان در ارزگان که پس از ربوده شدن توسط طالبان به فجیع ترین شکل به قتل می رسند، در این روز ها از خونین ترین حوادث به حساب می آید. همین گونه، محاصرۀ غورماچ، شهادت تعدادی از سربازان، سرکشی تعدادی از تفنگ داران غیر مسوول در برخی از مناطق افغانستان مثل: بدخشان و چاه آب از مواردی است که مردم را نگران ساخته است.

جنگ در فندقستان طی روزهای گذشته که تمام مهمات نظامی در اختیار مخالفان قرار گرفت و به همین گونه سلاح های ثقیلۀ دولت در ولسوالی زنخان غزنی در اختیار طالبان قرار می گیرد، و ده ها پوسته در ولسوالی اندر این ولایت را طالبان تصرف می نمایند، در طی دو ماه اخیر دو قوماندان در ولسوالی چغتوی این ولایت کشته می شوند، جنگ در رویی دوآب و درۀ صوف سمنگان، مسدود شدن شاهراه قندهار -کابل با وقفه ها، نا امنی در شیندند، نا امنی در ولایت سرپل، فاریاب و جوزجان، تجهیز داعش در جلال آباد و سربازگیری از اطفال، همه مواردی اند که اگر جلو آن ها گرفته نشود طی ماه های اخیر شاید بر میزان نا امنی ها افزوده شود.

در درون حاکمیت نیز، اوضاع به نفع صلح نیست. در هفتۀ صلح و وحدت ملی، حکمتیار رهبر مصالحه پذیر حزب اسلامی غایب بود. رهبری دولت دیدگاه واحد در برابر صلح با طالبان ندارد و هیچ نشانه یی از بهتر شدن شرایط منطقه یی برای صلح در افغانستان دیده نمی شود.

ایران و روسیه در فاز رقابت های خصمانه با امریکا قرار گرفته اند که این امر شرایط منطقه یی صلح را دشوار ساخته است. در استراتیژی جدید امریکا از پاکستان به صراحت منحیث حامی گروه های تروریستی یاد شده است و مقام های امریکایی از پاکستانی ها خواسته اند که در قطع کمک به گروه های تروریستی اقدام کنند. بعضی ها باور دارند که شرایط منطقه یی صلح در افغانستان فراهم شده است. این نتیجه گیری هنوز پیش از وقت است. پاکستانی ها در پی اعلان استراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان تلاش هایی را در جهت توسعه روابط منطقه یی خود با کشور های مقتدر منطقه آغاز کرده اند و این احتمال وجود دارد که در کوتاه مدت شرایط صلح آمیز، منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و اوضاع منطقه را بیشتر ضد امریکایی سازد. اگر ایران، روسیه و چین در تبانی با پاکستان موج تازه یی از مداخلات خود در افغانستان را آغاز کنند، شرایط منطقه یی صلح دشوار تر می شود. این چهار کشور در دو سال اخیر بار ها با هم در خصوص جنگ و صلح افغانستان گفتگو کرده اند.

می توان گفت که فشار امریکایی ها بر پاکستان می تواند شامل دو نتیجه گردد. یکی پاکستان را مجاب به همکاری در زمینۀ آوردن صلح در افغانستان نماید؛ و دوم اسلام آباد را بیشتر از پیش از محور همکاری با کابل در خصوص صلح دور سازد که در این حالت شرایط منطقه یی صلح بسیار دشوار خواهد بود. دستِ کم در حال حاضر پیش بینی ها به شکل گیری حالت دومی ارجحیت می دهد.

امروز در مورد رسیدن به صلح ابهامات زیادی وجود دارد و پاکستانی ها تا هنوز حاضر نگردیده اند که مخالفان دولت افغانستان را مجاب سازند که با کابل باب گفتگو آغاز کنند و تا زمانی که منافع پاکستان در هر نوع بازی های سیاسی مشخص نگردد، این کشور حاضر نخواهد بود که افغانستان را در جهت صلح و ثبات یاری رساند و رسیدن به صلح و ثبات سیاسی در افغانستان پیش از آن که بعد داخلی داشته باشد، دارای ابعاد برجستۀ خارجی است. فقط یک استراتیژی منطقه یی و جهانی می تواند صلح را در افغانستان باز گرداند.

نوشته‌های مرتبط


Top