خصوصی سازی جنگ افغانستان چقدر راه حل مناسب است؟

ارتش امریکا قوی ترین ارتش جهان در جنگ علیه تروریسم در افغانستان موفق نشد، اما آیا شرکت بلک واتر که یک شرکت خصوصی نظامی است، می‌تواند در این جنگ پیروز شود؟ در حالی که این روزها وضعیت در افغانستان به شدت نگران کننده خوانده می شود و امریکا نیز به نحوی می پذیرد که در جنگ افغانستان پیروزی نداشته است؛ شرکت بلک واتر به کاخ سفید پیشنهاد داده است که این مسوولیت را به دوش می گیرد و در این جنگ پیروز می شود. بلک واتر گفته است با خصوصی سازی جنگ افغانستان، هزینه جنگ از ۴۵ ملیارد دالر به ۱۰ ملیارد دالر کاهش خواهد یافت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top