حاجی محمد اسلام صافی از فرماندهان پیشین جمعیت اسلامی در ولایت کاپیسا درگذشته است

حاجی محمد اسلام صافی، از فرماندهان پیشین جمعیت اسلامی افغانستان، در ولایت کاپیسا درگذشته است.

این فرمانده پیشین جمعیت اسلامی افغانستان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا زاده شد، و روز جمعه و بر اثر بیماری که داشت، به عمر هشتاد و هشت سالگی درگذشت. حاجی محمد اسلامی صافی در دوران جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان، نقش داشت و برای آزادی و آبادی کشور تلاش می کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top