جنایت طالبان در روستای میرزاولنگ و بی تفاوتی حکومت نسبت به آن

طالبان در میرزاولنگ سرپل مرتکب جنایات ضد بشری شدند، طالبان در حمله بر این منطقه دستکم ۵۰ تن از افراد ملکی را به رگبار بستند. زنان و کودکان نیز شامل این قربانیان هستند.  حکومت اما هنوز هیچ گونه اقدامی نکرده است. میرزاولنگ در ولسوالی صیاد سر پل موقعیت دارد و در حال حاضری این ولسوالی با خطر سقوط مواجه است. چندی پیش طالبان با حمله به ولسوالی تیوره غور نیز بیمارستان این ولسوالی را به آتش کشیده و بیماران و داکتران را تیر باران کرده بودند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top