تاکید وزیر خارجه امریکا بر حل بحران قطر

رکس تیلرسون وزیرخارجه امریکا با تاکید بر اینکه حل بحران قطر نیاز به زمان دارد ادعا کرده است که مذاکرات دیپلماتیک در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تا حدی طرف های بحران را به گفتگوی مستقیم نزدیک کرده است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، تیلرسون در گفتگوی مطبوعاتی پنجشنبه شب خود هنگام بازگشت از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مدعی شده است که در دیدار با طرف های بحران، اسنادی را که راه های پیشرفت در مذاکره را تعیین می کند، به آنها ارایه کرده است. آقای تیلرسون درعین حال گفته است که، برخی مسایل میان طرف های بحران بسیار پیچیده به نظر می آید. ازسویی هم، قطر گفتگو را به احترام به حاکمیت خود از سوی کشورهای تحریم کننده مشروط کرده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top