تاکید مقام های پیشین حکومت بر اصلاح نظام انتخاباتی کشور

شماری از مقام های پیشین حکومت و اعضای مجلس سنا بر اصلاح نظام انتخاباتی کشور تاکید می کنند. آنان می گویند که باید مسوولان کمیسیون های انتخاباتی در قسمت برگزاری انتخابات شفاف و بی طرفانه و عاری از تقلب تلاش جدی کنند.

شماری از دانشجویان تازه فارغ شده از یکی از دانشگاه های خصوصی از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند که زمینه های اشتغال زایی را به جونان مهیا کنند و همچنان از نیرو جوان در بخش های مختلف حکومت کار بی گیرند.

درهمین حال، گلالی اکبری عضو مجلس سنا با تاکید برکیفیت نظام آموزشی کشور به ویژه دانشگاه ها می گوید که شماری از دانشگاه های خصوصی کیفیت لازم آموزشی را ندارند.

ازسوی هم، شماری از مقام های پیشین حکومت و اعضای مجلس سنا بر اصلاح نظام انتخاباتی کشور تاکید می کنند. انوار الحق احدی وزیر سابق تجارت و صنایع می گوید که باید مسوولان کمیسیون های انتخاباتی در قسمت برگزاری انتخابات شفاف و بی طرفانه و عاری از تقلب تلاش جدی کنند.

نگرانی ها در پیوند به انتخابات درحالی مطرح می شود که کمیسیون انتخابات اعلام کرده است، قرار است انتخابات پارلمانی در تاریخ شانزدهم سرطان/تیر سال آینده برگزار شود. حالادیده شود که کمیسیون های انتخاباتی باتوجه با این همه چالش ها می توانند در تاریخ اعلام شده انتخابات را برگزار کند یا خیر.

نوشته‌های مرتبط


Top