تاکید رییس جمهورغنی بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در کشور

رییس جمهوری کشور در دومین روز نشست هیأت عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان «سام» با تاکید بر مبارزه جدی علیه فساد اداری، از دستاوردهای حکومت وحدت ملی در باره مبارزه با این پدیده، اصلاحات در نهادهای دولتی، توسعه زیر بناها و اولویت های کاری اش معلومات داد.

در سومین نشست هیأت عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان “سام” که زیر عنوان “خودکفایی در چارچوب حسابدهی” در کابل برگزار شده است، نمایندگانی حدود هفتاد کشور و سازمان بین المللی کمک کننده با افغانستان حضور داشتند. حکومت در این نشست گزارش کارکرد یک ساله خود را در مورد تعهدات انجام شده ارایه کرد. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در این نشست در باره مبارزه با فساد و اصلاحات در ارگان های عدلی و قضایی کشور اشاره کرد.

آقای غنی گفت: “ما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کردیم؛ این مرکز قضایا را در سطوح بالا بررسی کرده است و شماری کارمندان ارشد ملکی و نظامی را که در فساد دخیل بودند محاکمه و زندانی کرده است. تاکنون ارگان های عدلی و قضایی کشور سه صد مورد فساد مقام های بلند رتبه حکومتی را پی گیری کرده است.” آقای غنی در باره مبارزه با فقر و تامین حقوق شهروندی دراین نشست گفت که دو سال قبل رشد اقتصادی کشور منفی دو درصد بود؛ اما هم اکنون این وضعیت بهبود یافته است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور نیز در باره رشد اقتصادی سخن گفت.

آقای حکیمی گفت: “بر بنیاد بررسی صندوق بین المللی پول افغانستان هم اکنون به سمت رشد مثبت افتصادی درحرکت است و درآمد کشور چهل درصد نسبت به پیشبینی این نهاد بیشتر شده است. درآمد حکومت تا پایان امسال هفتاد درصد بیشتر نسبت به سال دوهزار و چهار خواهد بود.”

با این همه، رییس جمهورغنی تأکید کرد که حکومت وحدت ملی در تلاش ایجاد نظام مدیریتی کارا است. به باور آقای غنی با ایجاد این نظام، زمینه تطبیق برنامه های توسعه ای بیشتر خواهد شد و کشور به سوی خودکفایی حرکت خواهد کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top