تاکید انجمن والیان پیشین به برگزاری لویه جرگه عنعنه‎ای در کشور

انجمن والیان پیشین از وضعیت جاری در کشور نگرانی می کنند. آنان می گویند که برای حل مشکلات کنونی باید لویه جرگه عنعنه ای برگزار شود.

نزدیک به سه سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد؛ حکومتی که در پی تفاهم سیاسی میان دو نامزد پیشتاز انتخاباتی ریاست جمهوری شکل گرفت. اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع شناسنامه های الکترونیک از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی بود که ظاهرا همه روی کاغذ باقی مانده است. این روند برخی جریان های سیاسی را واداشته است تا از حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کنند. یکی از این جریان های منتقد انجمن والیان پیشین کشور است. اعضای این انجمن می گویند که وضعیت کنونی کشور بحرانی است و برای حل این بحران باید چاره ای جستجو شود. عبدالجبار تقوا رییس انجمن والیان پیشین می گوید که گزینه مناسب برای بیرون رفت از وضعیت کنونی برگزاری زود هنگام لویه جرگه عنعنه ای است. آقای تقوا هدف از برگزاری لویه جرگه عنعنه‎ای را مشروعیت دادن به نظام کنونی می داند؛ زیرا به باور وی، سران حکومت وحدت ملی در راستای تطبیق توافقنامه سیاسی ناکام مانده اند.

ریاست جمهوری پیش از این شماری از مقام ها و یک عضو مجلس سنا را که برای برگزاری لویه جرگه عنعنه ای تلاش می کردند، برکنار کرده است. احمدالله علیزایی مشاور پیشین ریاست جمهوری در امور حکومتداری محلی، بسم الله افعانمل والی پیشین زابل و شیر محمد آخند زاده یکی دیگر از مشاوران رییس جمهور، از بهر تلاش برای برگزاری لویه جرگه عنعنه ای از سوی ریاست جمهوری برکنار شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top