برخی رهبران سیاسی: انحصار قدرت در ارگ کشور را به بحران می برد

انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری کشور را به بحران خواهد برد. شماری از مقام های حکومتی و سیاسی کشور در گرامیداشت از هفته شهید در ولایت بلخ با بیان این مطلب گفتند که حکومت برای سرکوب تروریست ها اراده سیاسی ندارد و این مساله سبب افزایش ناامنی ها در کشور شده است.

در طول تاریخ در افغانستان، انحصار قدرت بزرگترین چالش در کشور بوده است. این مساله سبب قیام های گسترده مردمی نیز شده است و در برخی موارد این قیام ها سبب سرنگونی شماری از حکومت ها در کشور شده است. با این همه، نگرانی ها از انحصار قدرت توسط ارگ ریاست جمهوری رو به افزایش نهاده است و باورها بر این است که انحصار قدرت کشور را به بحران می کشاند.

شماری از سیاسیون کشور در گرمیداشت از هفت شهید در شهر مزار شریف گفتند که حکومت اراده سیاسی برای سرکوب تروریستان ندارد. احمد ضیا مسعود نماینده پیشین رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفت که عدم سرکوب تروریستان ازسوی حکومت نگران کننده است و این مساله سبب قوی شدن این تروریست ها در کشور شده است. درهمین حال، اما داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که اراده سیاسی قوی برای سرکوب تروریستان و دفاع از کشور موجود است.

با این حال، احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور می گوید که بدون رسیدن به دولت ملی، افغانستان به صلح نخواهد رسید. به باور آقای مسعود، نیاز است که برای شریک کردن تمام اقوام افغانستان در قدرت و ختم انحصار گرایی، وفاق ملی صورت گیرد.

این رهبران سیاسی، عمل نکردن ارگ ریاست جمهوری به توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی را از نشانه های انحصار گیری قدرت می دانند و می گویند که این مساله سبب فاصله گرفتن مردم از حکومت شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top