ایران خواهان همگانی شدن آتش بس در سوریه شد

آتش بسی که در نتیجه توافق آمریکا و روسیه در جنوب سوریه برقرار شده است باید به تمام نقاط این کشور گسترش یابد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با بیان این مطلب گفته است که توافق آتش بس در صورت گسترش آن به تمام نقاط سوریه و شامل شدن تمام نقاط مطرح شده در نشست آستانه می تواند مفید باشد. تهران این موضع را پس از آن اتخاذ می کند که کشورهای آمریکا، روسیه و اردن روز جمعه و بدنبال دیدار رییسان جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس گروه بیست در هامبورگ، از برقراری آتش بسی جدید در سوریه خبر دادند. این آتش بس از روز یکشنبه به اجرا درآمده است. به گفته قاسمی ایران به دنبال حفظ حاکمیت و امنیت در سوریه است به همین دلیل آتش بس نمی تواند تنها به نقاط ویژه ای محدود شود.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top