اوج تنش میان کوریای شمالی و آمریکا؛ از سرکشی های پیونیانگ تا نگرانی دنیا

به دنبال آزمایش موشک های بالستیک کوریای شمالی، سرکشی های پیونیانگ و هشدارهای مقام های ایالات متحده ی امریکا، تنش و حتا خشونت میان دو کشور به اوجش رسیده است. خبرگزاری های رسمی کوریای شمالی از آماده شدن طرحی برای هدف قرار دادن جزیره گوام و پرتاب موشک های تباه کننده بر پایگاه نظامی آمریکا تا شش روز دیگر خبر دادند. ترامپ و وزیر دفاعش اما در در تازه ترین واکنش ها، ضمن این که توانایی کوریای شمالی را در برابر آمریکا ناچیز خواندند، گفتند برای حفاظت کشورشان از هر گزینه یی کار خواهند گرفت و رهبر کوریای شمالی را تهدید کردند خودش را به آتش خشم آمریکا گرفتار نکند. در همین حال، برخی کشورها از جمله چین خواستار آرامش دو طرف شده و پیشنهاد کرده است راهی برای گفتگو جستجو شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top