امنیت و اقتصاد افغانستان در برنامه های کشورهای جهان

روزهای پیش، شهر باکو پایتخت آذربایجان میزبان هفتمین دور نشست قلب آسیا، با محوریت افغانستان بود که رییس جمهور غنی در راس هیات بلندپایه ی حکومتی شامل وزرای خارجه و مالیه، در آن اشتراک کردند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top