افغانستان عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بدست آورد

پس از انتخابات شورای حقوق بشر سازمان ملل، افغانستان توانست با کسب بیشتر از دو سوم آرا یکی از چهار کرسی حوزه آسیا- پسیفیک را به دست آورد و برای اولین بار عضو این شورا شود.

ریاست جمهوری عضویت افغاستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل را یک دستآورد مهم برای مردم و حکومت وحدت ملی می داند. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که، مردم افغانستان طى چندین دهه اخیر قربانی نقض سیستماتیک حقوق بشری بوده اند، اکنون عضویت کشور در این شورا فرصتی ایجاد نموده تا ملت ما با استفاده از این سکو در دفاع، حفاظت و تقویت این ارزش جهانى تلاش نمایند و درد مشترک ملت مان را از این طریق به جهان برسانند. حکومت ضمن ابراز امتنان از کشورهای که از عضویت افغانستان استقبال کرده اند بار دیگر تعهد خود را برای تامین ارزش های حقوق بشری اعلام کرده و از دیپلوماتان کشور که در این راستا تلاش کرده اند قدردانی کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top