اعترافات بی‌شرمانه مهر تائید مداخله

رامین (شاهین)

کشور پاکستان همسایۀ در به دیوار شرقی افغانستان که درسال ۱۹۴۷ میلادی از بدنۀ هند بریتانوی جدا و منحیث یک کشور نا امن و غدۀ سرطانی در کنار افغانستان قرار گرفت از همان آوان موجودیت دریک منازعه و تقابل اعلام نا شده با افغانستان قرار گرفته و الی اکنون که بیشتر از نیم قرن می گذرد این مخاصمت تعریف ناشده در ادوار مختلف و اشکال گوناگون ادامه دارد .

کشور پاکستان که از بدو ایجاد فاقد یک حکومت مقتدر و حاکمیت مطلق بالای محدوده جغرافیایی خویش بوده و از طرف دیگر برعلاوۀ افغانستان با همسایۀ دیگرش هندوستان نیز بالای مسایل مرزی دست و گریبان می باشد فایق آمدن با این دو همسایه را از مجرای دیپلوماتیک و یا تصادم های مستقیم سیاسی و نظامی امر محال و خارج از توان خویش دانسته بناءً به منظور حفظ منافع و بقای خویش منحیث یک کشور مستقل متوصل به اتخاذ یک سیاست کثیف و غیرمتعارف یعنی تولید و پرورش گروه های دهشت افگن گردیده و دست به دامن تند روان اسلامی زده تا با استفاده از همچو شبکه ها و گروه های دهشت افگن و افراطی به جنگ های نیابتی و نا امن سازی کشور های همسایه و منطقه پرداخته و بدین وسیله به بقا و ادامۀ حیات خویش بپردازد.

کشور ما افغانستان که از ابتدای ایجاد جغرافیای بنام پاکستان در کنار خویش بالای خط مرزی منفور دیورند ادعای ارضی و مرزی داشته به همین منظور طی مدت بیشتر از نیم قرن با این کشور در تقابل و تخاصم قرار دارد هیچ گاهی یک دوره همجواری حسنه را با این همسایۀ ناخلف سپری نکرده است. بخصوص طی یک و نیم دهۀ پسین یعنی بعد از ائتلاف و اتحاد جامعۀ جهانی بخاطر محو و ریشه کن کردن تروریزم که منتج به جمع شدن گلیم سیاه رژیم دست نشاندۀ پاکستان یعنی طالبان از سرزمین افغانستان و معطوف شدن توجۀ جهان به سوی این کشور که این امر تصور گذار افغانستان را از یک دورۀ رکود و بی ثباتی به سوی یک کشور مقتدر و با ثبات تقویه می کرد. پاکستان دچار سراسیمه گی و نگرانی ناگهانی گردیده و حس دشمنی و کینه توزی این کشور در برابر افغانستان بیشتر از پیش تحریک و دولت مردان و سیاست گذاران پاکستان بخصوص سازمان استخباراتی این کشور (آی، اس، آی )عمق استراتیژیک شان را با تمام توجه و توان بالای افغانستان متمرکز نموده با پناه دادن اعضای فراری طالبان، احیا و تقویۀ مجدد این گروه مرده و با استفاده از سایر سربازان نیابتی خویش مانند شبکۀ حقانی، لشکر طیبه، لشکر جنگوی و غیره، آخرین گزینه های خویش را در امر نا امن سازی و بی ثبات سازی افغانستان بکار بردند. که طی این مدت فاجعه بارترین حملات تروریستی و دهشت افگنی را مانند حملۀ تروریستی بالای ریاست محافظت رجال برجسته واقع پل محمود خان، حملۀ تروریستی شاه شهید، حملۀ تروریستی بالای شفاخانۀ سردارمحمد داودخان، حملۀ تروریستی چهارراهی زنبق و به ده ها حملۀ تروریستی دیگر که در آن ها به صد ها و حتا هزاران تن افراد ملکی و بی گناه افغان شهید و زخمی گردیدند به دستور و همکاری سازمان استخباراتی پاکستان توسط این گروه ها انجام و عملی گردیده است و دولت افغانستان از این همه مداخلات و دست اندازی های پاکستان بطور مکرر با ارایۀ شواهد و مدارک انکار ناپذیر به جامعۀ جهانی، سازمان ها و نهادهای حقوق بشر، سازمان ملل متحد و غیره نهاد ها شکایت نموده ولی سردمداران پاکستان هیچ گاه این مداخلات و دست داشتن به جنایات را نپذیرفته همواره با رویکرد یک سیاست دو پهلو از دوستی و همکاری با افغانستان سخن می گفتند. ولی در کنار پیشبرد همچو سیاست های متناقض و اظهارات کاذب بکرات بعضی از سیاست گذاران و شخصیت های مطرح این کشور مانند پرویز مشرف، بی نظیر بوتو نخست وزیران پیشین آن کشور و…. با ابراز نظر ها و اظهارات ناشیانه و بیشرمانه بالای مداخلات و دست داشتن کشور شان بخصوص سازمان استخباراتی ( آی، اس، آی) در نا امنی و بحران آفرینی آفغانستان مهر تائید گذاشته اند که به امتداد این اعترافات اخیراً نخست وزیر کنونی پاکستان شاهدخاقان عباسی یکروز قبل از اشتراک در هفتاد و دومین نشست مجمع ملل متحد طی مصاحبه با روزنامه بریتانیائی به نام (فایننشل تایمز) با وقاحت اظهار نموده که عاملین حادثۀ تروریستی چهارراهی زنبق که یکی از خونبار ترین واقعات طی سال روان در کابل بود از داخل خاک پاکستان وارد افغانستان گردیده بودند که این اعترافات بی شرمانه خود بیانگر حمایت علنی پاکستان از گروه های تروریستی و دست داشتن مستقیم و آشکار استخبارات آن کشور در حملات تروریستی افغانستان را برملا می سازد.

پس اگر جامعۀ جهانی بالاخص ایالات متحدۀ امریکا واقعاً در پی نجات از شر تروریزم بوده و می خواهند که این پدیده از ریشه خشکانیده شود باید لانه و پرورشگاه اصلی آن را از تهداب ویران نمایند نه با شاخچه بُری های مقطع ای و تحریم های موقتی باعث رشد و تنومند شدن این درخت ویروس زا شوند.

نوشته‌های مرتبط


Top