اشرف غنی: هدف نهایی ما صلح با طالبان است

رییس جمهورغنی در یک گفتگوی ویژه با بی بی سی از توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی برای حفظ امنیت کشور اطمینان داده و گفته است که هدف نهایی اش صلح با طالبان است.

صلح سوژه داغ محافل سیاسی و ایده دست نیافتنی شهروندان در کشور است. اما تلاش های حکومت و تصمیم جدی کشورهای خارجی اینک مایه دل گرمی شهروندان شده است. به تازگی رییس جمهورغنی در گفتگو با بی بی سی با اشاره به توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفته است که هدف نهایی اش رسیدن به صلح با طالبان است. آقای غنی در عین حال دستیابی به توافق صلح با طالبان را تنها راه حل مشکلات کشور می داند.

آقای غنی افزوده است: “راهبرد کلی ما فراهم کردن زمینه دستیابی به یک راه حل سیاسی است و یک راه حل سیاسی، راه حلی منتج از مذاکره است و باید بر این موضوع تمرکز کنیم.”

هر چند آقای در پاسخ به پرسشی زمان نهایی خروج نیروهای ناتو را از افغانستان مشخص نکرده است، اما گفته است که کار روی یک طرح امنیتی جریان دارد و طی چهار سال آینده این نهایی خواهد شد.

آقای غنی افزوده است: “فکر می ‌کنیم ظرف چهار سال نیروهای امنیتی ما بتوانند وظیفه خود را در چارچوب قانون اساسی برعهده بگیرند که عبارت است از داشتن انحصار مشروع قدرت است.”

در بخشی دیگر از این گفتگو رییس جمهورغنی از تصمیم خود برای اصلاحات بنیادی در ساختار دولت از جمله تشدید مبارزه با فساد نیز سخن گفته است و بر مبارزه جدی با این پدیده تاکید کرده است.

در این گفتگو از انتخابات ریاست جمهور که قرار است تا دوسال دیگر برگزار شود پرسیده می شود. با آن که رییس جمهورغنی پاسخ مشخص ارایه نکرده است، اما افزوده است که انتخابات وسیله برای آوردن اصلاحات در کشور خواهد بود.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top