ارتش پاکستان: استخبارات این کشور با گروه های تروریستی ارتباط دارد

ارتش پاکستان با تایید ارتباط اداره استخبارات نظامی پاکستان ” آی اس آی ” با گروه های تروریستی می گوید که، این اداره با گروه های هراس افگن ارتباط دارد. جنرال آصف غفوری سخنگوی ارتش پاکستان  گفته است که، حفظ ارتباط با گروه های تندرو، یک بخش عادی فعالیت های اداره استخبارات این کشور است. پیش از این رییس ستاد ارتش امریکا با انتقاد از عملکرد پاکستان در برابر گروه های هراس افگن گفته است که، اداره استخبارات نظامی پاکستان با گروه های هراس افگن ارتباط دارد و این مساله سبب شده است که مبارزه با تروریزم در افغانستان زمانگیر شود.

این نخستین باری است که ارتش پاکستان به گونه رسمی ارتباط استخبارت این کشور “ای اس ای” را با گروه های هراس افگن می پزیرد. جنرال آصف غفوری سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که، حفظ ارتباط با گروه های تندرو، یک بخش عادی فعالیت های اداره استخبارات نظامی این کشور  است، اما حکومت پاکستان از هیچ یک از گروه های هراس افگن حمایت نمی کند.

وی گفته است: بین ارتباط و حمایت با هراس افگنان تفاوت وجود دارد. استخبارات تمام کشورها با هراس افگنان ارتباط دارند. شما یک از ادارات استخباراتی را در هر کشور که باشد نام ببرید که با همچو گروه ها ارتباط نداشته باشد.

پیش از این جیمز متیس وزیر دفاع و جنرال جوزوف دنفورد رییس ستاد ارتش امریکا، از پاکستان انتقاد کرده بودند که علیه گروه های هراس افگن که در خاک آن کشور حضور دارند، اقدام جدی نمی کند و “ای اس ای” هنوزهم روابط خود را با گروه های تروریستی در پاکستن حفظ کرده است.

وی گفته است: یک فرصت دیگر را برای پاکستان داده ایم تا علیه  هراس افگنان با امریکا همکاری کند و ارتباط خود را با تروریستان پایان دهد. اگر این کار صورت نگیرد، فشارهای شدید تری را بر پاکستان وارد خواهیم کرد.

درهمین حال، وزیر مالیه کشور می گوید که، اعلام راهبرد تازه امریکا برای تقویت نیروهای امنیتی موثر بوده و وضعیت امنیتی پس از اعلام این راهبرد رو به بهبود است.

در میان تنشها موجود میان واشنگتن و اسلام آباد قرار است وزیر دفاع امریکا در آینده نزدیک به پاکستان سفر کند و گمان می رود که وادار کردن اسلام آباد به مبارزه جدی علیه تمام گروه های تروریستی و جلب همکاری پاکستان در رابطه به تامین صلح وثبات در افغانستان از اهداف عمده این سفر باشد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top