اتهام‌های فساد بر پارلمان

شماری پارلمان افغانستان را قلب فساد در دولت می‌دانند. برخی از نمایندگان مجلس به گرفتن رشوه از نامزدوزیران، قانون‌شکنی، قاچاق و انواع جرایم سبک و سنگین دیگر، متهم هستند. حالا کار به جایی رسیده است که رییس این نهاد قانون‌گذاری خود متهم به فساد گسترده است.

این وضعیت باعث شده تا از اعتبار این مجلس کاسته شود و در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی سهم نداشته باشد. شمار زیادی از وزارت‌خانه‌ها هم‌اکنون با سرپرست‌ها اداره می‌شوند و پارلمان در این راستا کاری نکرده است. حکومت در بسیاری از کارها مشوره و جانب پارلمان را لحاظ نمی‌کند.

واکاوی این بحث با عبدالرحیم رهین، عضو مجلس نمایندگان و سیدناصر موسوی، فعال مدنی.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top