ابهام در برگزاری انتخابات پارلمانی

به رغم این که نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات به درخواست اعضای این کمیسیون و توسط فرمان رییس جمهور برکنار شده، ولی هنوز باورمندی برای برگزاری یک انتخابات شفاف وجود ندارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top